Zgrada javne namjene Mošćenička Draga

01. listopada 2014. godine započeli smo gradnju “Građevine javne namjene” u Mošćeničkoj Dragi. Riječ je o dvoetažnom, modernom objektu ravnog krova tlocrtne površine 326 m2, a korisne površine 611 m2. U objektu biti će smještena stomatološka ordinacija, liječnik obiteljske medicine, ljekarna, knjižnica, sala za sastanke te još jedna ambulanta. Investitor je Općina Mošćenička Draga, a projektatnt Dražul-Glušica arhitekti d.o.o.