Poslovno-Stambeni

Poslovno stambena građevina katnosti S+S1+P+3 izgrađena je na način da su, osim stanova, u prizemlju smješteni trgovački poslovni prostori poput supermarketa, drogerija, ljekarna, banka te prostori ugostiteljske namjene. Objekt ima pripadajući parkirni prostor s kontrolom ulaza.
Izgrađene četiri stambene građevine na Rujevici u Rijeci s pripadajućim parkirnim i garažnim prostorom u građevinama, katnosti P+4.
Izgradnja stambenih građevina na Rujevici u Rijeci, katnosti S1+S+P+5 s dvoetažnim garažnim prostorom za automobile, motorkotače i bicikle (S1+S), prizemljem za potrebe trgovačkih uslužnih djelatnosti i prostorom za fitness centar. Građevina je zamišljena i izgrađena na način da vizualno čini
Mješovito stambeno poslovna građevina katnosti P+5, od toga prizemlje i I.kat namijenjen poslovno – trgovačkoj djelatnosti, II. i III. kat namijenjeni uslužnim tihim djelatnostima, IV. i V. kat namijenjeni stanovanju. Građevina izgrađena na lokaciji ruševine u Starom gradu u Rijeci. ...
Izgradnjom stambeno poslovne građevine, katnosti Pod+S+P+7, suterenski i prizemni dijelovi građevine namijenjeni su uslužno-trgovačkoj djelatnosti. Građevina izgrađena u armirano betonskoj konstrukciji s ispunama od termoizolacijskih blokova.
Izgradnjom stambeno poslovne građevine, katnosti Pod+S+P+7, suterenski i prizemni dijelovi građevine namijenjeni su uslužno-trgovačkoj djelatnosti. Građevina izgrađena u armirano betonskoj konstrukciji s ispunama od termoizolacijskih blokova.
Izgradnja stambeno poslovne građevine u staroj gradskoj jezgri interpolacijom između dvije postojeće stambene građevine, katnosti S1+S2+S3+P+8 kojom su dobiveni novi radni i poslovni prostori u suterenskim etažama te prizemljem koje je namijenjeno trgovačko uslužnoj djelatnosti.
Građevina izgrađena između dvije postojeće stambene građevine u gradskom dijelu Rijeke (Potok), katnosti S+P+9, stambeno poslovno-trgovačka namjena. Posebnost građevine sadržana je u izvođenju radova ispod razine mora s primjenom pilota za osiguranje stabilnosti temelja postojećih stambenih građevina i zaštite od ...