Stambeni

Izgradnja četiri višestambene građevine oznake AL1, AL2, BL1, BL2 sa pripadajućim okolišem, od čega su AL1 i AL2 te BL1 i BL2 dvojne zgrade katnosti S+P+1+PK.
Izgradnja stambenog naselja s četiri stambene građevine katnosti P+3, pripadajućim parkirnim mjestima, uređenim okolišem s dječjim igralištem, pješačkim stazama, klupama i vrtnim jezercem. Građevine su smještene na samom rubu građevinske zone na Donjoj Drenovi uz zeleni pojas.
Stambena građevina izgrađena na Gornjem Zametu u Rijeci. Katnosti S+P+3+M s pripadajućim parkirnim prostorom u podzemnoj garaži. Građevina je koncipirana s instalacijskom etažom za smještaj uređaja za grijanje i hlađenje unutar same građevine, bez vidljivih klimatizacijskih jedinica.
Gradnja stambenog naselja s četiri stambene zgrade za Sveučilište u Rijeci. Građevine su smještene u prigradskom naselju Donja Drenova, katnosti P+3, prizemlje građevina namijenjeno trgovačkim i uslužnim djelatnostima te prostoru za knjižnicu.
Izgradnja stambeno poslovne građevine u naselju Podmurvice u Rijeci katnosti S+P+10-15 sadržane u četiri povezane građevine različitih katnosti od kojih su suteren i prizemlje poslovne namjene. Građevina je izgrađena prema projektima koji svojim razvedenim mnogokutnim pročeljima podsjećaju na harmoniku. Specifičnost ...
Stambene građevine PO 10 i 12 su dvije, u vrijeme gradnje, najviše građevine na ovim prostorima. Izgrađene u monolitnoj armirano betonskoj konstrukciji s vanjskim ispunama – termoblokovima Ytong. Građevina namijenjena pretežito stanovanju s prostorima uslužno trgovačke djelatnosti u prizemlju.