Poslovno stambena građevina Žudika, Rijeka

Poslovno stambena građevina katnosti S+S1+P+3 izgrađena je na način da su, osim stanova, u prizemlju smješteni trgovački poslovni prostori poput supermarketa, drogerija, ljekarna, banka te prostori ugostiteljske namjene. Objekt ima pripadajući parkirni prostor s kontrolom ulaza.

Investitor:

Žudika d.o.o.

Glavni izvođač:

Novotehna d.d.

Projektant:

Dražul Glušica arhitekti d.o.o.

Početak gradnje:

15.05.2012.

Završetak gradnje:

10.05.2013.

Podaci o projektu:

Broj stanova:

21

Broj poslovnih prostora:

6

Broj parkirnih mjesta:

82

Površina stamb. prostora:

998,50 m2

Površina poslovnog prostora:

2.528,70 m2

Sveukupna površina NETO:

5.397,20 m2