Stambene građevine PO 10 i 12

Stambene građevine PO 10 i 12 su dvije, u vrijeme gradnje, najviše građevine na ovim prostorima. Izgrađene u monolitnoj armirano betonskoj konstrukciji s vanjskim ispunama – termoblokovima Ytong. Građevina namijenjena pretežito stanovanju s prostorima uslužno trgovačke djelatnosti u prizemlju.

Investitor:

Lučko stambeno poduzeće

Glavni izvođač:

GRO Novotehna

Godina izgradnje:

1974.