Višestambena građevina Zamet KBB, Rijeka

Stambena građevina izgrađena na Gornjem Zametu u Rijeci. Katnosti S+P+3+M s pripadajućim parkirnim prostorom u podzemnoj garaži. Građevina je koncipirana s instalacijskom etažom za smještaj uređaja za grijanje i hlađenje unutar same građevine, bez vidljivih klimatizacijskih jedinica.

Investitor:

Minik d.o.o.

Glavni izvođač:

Novotehna d.d.

Projektant:

Purpur arhitektonski atelje d.o.o.

Početak gradnje:

05.10.2010.

Završetak gradnje:

03.02.2012.

Podaci o projektu:

Broj stanova:

30

Broj poslovnih prostora:

30

Broj garažnog prostora:

30 parkirnih mjesta

Površina stamb. prostora:

2.694,66 m2

Površina poslovnog prostora:

76,86 m2

Površina garažnog prostora:

626,41 m2

Sveukupna površina NETO:

3.397,93 m2