Smještaj i prehrana

Veliku pažnju poklanjamo kvaliteti i usluzi življenja naših djelatnika kojima mjesto stanovanja nije u Rijeci. Na lokaciji Rujevica nalaze se smještajni objekti Novotehne d.d. koji su u potpunosti opremljeni za ugodan boravak naših zaposlenika.