Zapošljavamo građevinske djelatnike

Nudimo vam priliku da postanete dio našeg tima. Pošaljite nam prijavu za trenutno otvorena radna mjesta jer zapošljavamo građevinske radnike s iskustvom – INŽENJER, ZIDAR, ARMIRAČ I TESAR. Zamolbu pošaljite mailom na: novotehna@novotehna.hr naznakom “Prijava za posao”. Više o natječajima za posao saznajte na: Posao u Novotehni

Projekt Drenova završen

Završen je projekt POS Drenova za naručitelja Agencija za poticajnu stanogradnju grada Rijeke. Projekt gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi u Rijeci grade se po programu društveno poticane stanogradnje skraćenog naziva POS Drenova i uključuju gradnju četiri višestambene građevine s ukupno 80 stanova s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila na parcelama. […]