Baptistička crkva

Izgradnja konstruktivnog armirano betonskog dijela građevine Baptističke crkve na Gornjem Zametu u Rijeci po zahtjevnom projektantskom rješenju konstrukcije građevine.

Investitor:

Baptistička crkva

Glavni izvođač:

Novotehna d.d.

Projektant:

Duško Kostić dipl. ing. arh.

Godina izgradnje:

2005.