Peugeot Kuželka

Izgradnja novog Peugeot prodajnog centra na Srdočima u Rijeci prema projektnim rješenjima i zadanim pravilima koncesionara. Građevina ima jednu podzemnu etažu sa servisnim radionicama, u prizemlju prodajni prostor i dvije etaže poslovnog prostora unutar prodajnog prostora te vanjsko parkirališni dio.

Investitor:

Betil d.o.o.

Glavni izvođač:

Novotehna d.d.

Projektant:

Randić-Turato

Godina izgradnje:

2004.

Sveukupna površina NETO:

2.183 m2