Javni

Izgradnja građevine javne namjene u Mošćeničkoj Dragi katnosti P+1. U objektu su smještene stomatološka ordinacija, ljekarna, knjižnica, sala za sastanke te još jedna ambulanta.