Sakralni

Izgradnja konstruktivnog armirano betonskog dijela građevine Baptističke crkve na Gornjem Zametu u Rijeci po zahtjevnom projektantskom rješenju konstrukcije građevine.
Izgradnja samostana „Družbe sestara presvetog srca Isusova“ na Donjoj Drenovi bila je financirana osobnim doprinosom redovnica na radu u inozemstvu sa svrhom osiguranja mjesta prebivanja nakon završetka njihovih službi. Izgradnjom samostana dobiveni su prostori smještaja, kuhinje i blagovaonice te ostali ...