Poslovni

Izgradnja jedne poslovne i jedne poslovno skladišne građevine prema zahtjevnim projektantskim rješenjima, katnosti P+1 s parkirnim prostorom. Građevine su smještene u poduzetničkoj zoni općine Matulji.
Izgradnja građevine na Škurinjama u Rijeci za Peugeot koncesionara katnosti S+S1+P od kojih suterenski prostor služi kao garažni prostor i servisne radionice, a prizemlje kao izložbeno-prodajni prostor s parkirališnim prostorom.
Izgradnja novog Peugeot prodajnog centra na Srdočima u Rijeci prema projektnim rješenjima i zadanim pravilima koncesionara. Građevina ima jednu podzemnu etažu sa servisnim radionicama, u prizemlju prodajni prostor i dvije etaže poslovnog prostora unutar prodajnog prostora te vanjsko parkirališni dio.
Završno uređenje konstruktivno izvedene poslovne građevine, sadržano u cjelovitom uređenju unutarnjih površina zgrade sa svim instalacijskim i obrtničkim radovima do potpune gotovosti građevine. Izrada kamene-granitne obloge pročelja – ventilirane fasade te izrada krovne obloge. Uređenje okoliša i prometnica s izradom ...

MGK

Proizvodna građevina izgrađena u radnoj zoni Kukuljanovo, sadrži tri građevine, proizvodni pogon, upravni dio i dio namijenjen čuvanju energenata lakozapaljivih tekućina. Izgradnjom je omogućeno preseljenje kompletnog proizvodnog pogona iz Industrijske ulice u Rijeci u novoizgrađeni proizvodni pogon. Građevina ima izvedenu ...