Reference

Izgradnja konstruktivnog armirano betonskog dijela građevine Baptističke crkve na Gornjem Zametu u Rijeci po zahtjevnom projektantskom rješenju konstrukcije građevine.
Izgradnja novog Peugeot prodajnog centra na Srdočima u Rijeci prema projektnim rješenjima i zadanim pravilima koncesionara. Građevina ima jednu podzemnu etažu sa servisnim radionicama, u prizemlju prodajni prostor i dvije etaže poslovnog prostora unutar prodajnog prostora te vanjsko parkirališni dio.
Poslovno stambena građevina katnosti S+S1+P+3 izgrađena je na način da su, osim stanova, u prizemlju smješteni trgovački poslovni prostori poput supermarketa, drogerija, ljekarna, banka te prostori ugostiteljske namjene. Objekt ima pripadajući parkirni prostor s kontrolom ulaza.
Mješovito stambeno poslovna građevina katnosti P+5, od toga prizemlje i I.kat namijenjen poslovno – trgovačkoj djelatnosti, II. i III. kat namijenjeni uslužnim tihim djelatnostima, IV. i V. kat namijenjeni stanovanju. Građevina izgrađena na lokaciji ruševine u Starom gradu u Rijeci. ...
Rekonstrukcija pješačkog mosta preko Rječine na Titovom trgu izvedena potpuna zamjena podne asfaltne obloge, izvedene nove instalacije podne , ogradne i javne rasvjete, izgradnja dva uslužno-ugostiteljska objekta te cjelovita zamjena postojeće asfaltne obloge hotela Kontinental kamenom oblogom i ugradnjom nove urbane opreme.
Završno uređenje konstruktivno izvedene poslovne građevine, sadržano u cjelovitom uređenju unutarnjih površina zgrade sa svim instalacijskim i obrtničkim radovima do potpune gotovosti građevine. Izrada kamene-granitne obloge pročelja – ventilirane fasade te izrada krovne obloge. Uređenje okoliša i prometnica s izradom ...
Izgradnjom stambeno poslovne građevine, katnosti Pod+S+P+7, suterenski i prizemni dijelovi građevine namijenjeni su uslužno-trgovačkoj djelatnosti. Građevina izgrađena u armirano betonskoj konstrukciji s ispunama od termoizolacijskih blokova.
Izgradnjom stambeno poslovne građevine, katnosti Pod+S+P+7, suterenski i prizemni dijelovi građevine namijenjeni su uslužno-trgovačkoj djelatnosti. Građevina izgrađena u armirano betonskoj konstrukciji s ispunama od termoizolacijskih blokova.

MGK

Proizvodna građevina izgrađena u radnoj zoni Kukuljanovo, sadrži tri građevine, proizvodni pogon, upravni dio i dio namijenjen čuvanju energenata lakozapaljivih tekućina. Izgradnjom je omogućeno preseljenje kompletnog proizvodnog pogona iz Industrijske ulice u Rijeci u novoizgrađeni proizvodni pogon. Građevina ima izvedenu ...
Izgradnja stambeno poslovne građevine u staroj gradskoj jezgri interpolacijom između dvije postojeće stambene građevine, katnosti S1+S2+S3+P+8 kojom su dobiveni novi radni i poslovni prostori u suterenskim etažama te prizemljem koje je namijenjeno trgovačko uslužnoj djelatnosti.